Zarządzanie handlowcami – jak to efektywnie robić?

Dzisiejszy rynek jest niesamowicie ciężki dla handlowców. Konkurencja jest ogromna, klienci wymagający, pieniądze nie zawsze satysfakcjonujące, a o motywację też niezwykle ciężko. W ostatnich latach niesamowicie rozwinęła się dziedzina zarządzania ZZL (zarządzanie zasobami ludzkimi). Dziś dobry szef to nie tylko ten, który płaci, ale także ten, który potrafi wydobyć ze swoich pracowników to, co najlepsze. Jak odpowiednio motywować swoich pracowników? Jak wyciągać z nich to, co najlepsze oraz jak zarządzać ich potencjałem ludzkim?

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ang. human resources management) we współczesnym świecie odgrywa znaczącą rolę w działaniu przedsiębiorstw, często decydując o ich wartości i konkurencyjności. Czym właściwie są zasoby ludzkie? Są to przede wszystkim: wiedza, umiejętności, doświadczenie, wartości, a także prezentowana postawa. Dziś pracownik nie jest traktowany już jako maszyna, która ma działać bez zarzutu i wykonać swoją pracę, niezależnie od sytuacji. Kiedyś, gdy ktoś nie dawał sobie rady – zamiast pomagać, zwalniano i wymieniano go na nowego. Dzisiaj przoduje przeświadczenie, że pracownicy są najcenniejszym zasobem przedsiębiorstwa, bez którego firma nie byłaby w stanie funkcjonować. Skoro są aż tak istotni, warto zadbać o ich rozwój. Pracownicy pozostawieni „sami sobie” często nie działają efektywnie, bez kontroli i odpowiednich bodźców stają się mniej wydajni. Warto ich kontrolować, wskazać odpowiednią drogę, a wszystko po to, by potem czerpać z tego wymierne korzyści.

Co można osiągnąć kontrolując pracowników?

Przede wszystkim…pieniądze. Zmotywowani, przeszkoleni i gotowi do działania pracownicy to niemal gwarancja dodatkowych zysków dla firmy. Jednak co zrobić, żeby dotrzeć do pracowników i odpowiednio zarządzać handlowcami?

  • Motywacja – do każdego pracownika niezbędne jest indywidualne podejście. Trzeba dowiedzieć się, co motywuje poszczególnych pracowników. Do tego konieczna jest znajomość ludzi, określenie ich osobistych powodów do pracy oraz przygotowanie takiego plan działania, który pomoże osiągnąć im to, czego chcą. Pracownicy nie pracują, żeby osiągnąć cele firmy, pracują po to, żeby spełnić swoje. Jednak niemal zawsze spełnienie indywidualnego celu pracownika pośrednio lub bezpośrednio przekłada się na przybliżenie przedsiębiorstwa do osiągnięcia swoich założeń.
  • Plan działania – pracownikom warto wyznaczyć listę czynności, które muszą wykonać w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca. W przypadku handlowców może to być określenie minimalnej ilości telefonów do klientów, ilości sporządzonych umów czy budowanie odpowiednich relacji z obecnymi już klientami.
  • Nadzór pracy – jest to niezwykle ważne. Samo zmotywowanie pracownika do działania oraz przygotowanie dla niego odpowiedniego planu działania nie daje żadnej gwarancji, że zastosuje się on do zaleceń. Niezbędny jest nadzór. Warto kontrolować pracowników, sprawdzać czy stosują się do założeń, a także kontrolować ich wyniki.
  • Wspieraj i wymagaj – jeśli pracownik zostanie odpowiednio zmotywowany i zacznie odnosić sukces, lecz nie zostanie za to odpowiednio wynagrodzony – straci całą uzyskaną motywację szybciej, niż mogłoby się wydawać. Warto pamiętać, że największym czynnikiem motywacyjnym jest docenienie czyjejś pracy. Chodzi zarówno o nagradzanie werbalne, za pomocą pochwał i dobrych słów, ale także – a być może przede wszystkim – o nagradzanie finansowe.

Zbudowanie odpowiedniej strategii, odpowiednia motywacja pracowników, a na koniec kontrola ich działań to klucz do sukcesu. Za pomocą kontrolowania i motywowania handlowców zdobyć można nie tylko dodatkowy nakład finansowy dla przedsiębiorstwa, ale także lojalność pracowników, świetną atmosferę oraz szacunek.

Route.Plus – sposób na optymalizację pracy handlowców

Route.plus jest narzędziem pracy, które umożliwia łatwą optymalizację struktury organizacyjnej działów handlowych w przedsiębiorstwach. Jakie możliwości daje Route.Plus?

Projektowanie terytoriów – w dzisiejszych czasach optymalizacja obszarów przedstawicieli handlowych jest niezwykle ważna. Gdy struktura organizacyjna jest już odpowiednio zdefiniowana, specjaliści z Route.Plus mogą zapewnić stworzenie optymalnych terytoriów handlowych.

Optymalizacja tras – optymalizowanie tras przedstawicieli handlowych to proces, którego głównym zadaniem jest planowanie tras handlowych przy przyjętym założeniu spełnienia ustalonych ograniczeń. Optymalizowanie tras uwzględnia takie rzeczy jak czas pracy, daty spotkań z konkretnymi klientami czy ilość klientów na trasie. Te i wiele, wiele innych możliwości oferuje Route.Plus!

Tworzenie raportów – route.Plus jest w stanie stworzyć raporty na podstawie informacji zdobytych z urządzeń mobilnych przedstawicieli handlowych. Raporty tworzone są codziennie. Już w momencie skorzystania i wykupienia usług Route.Plus otrzymujemy możliwość kontrolowania efektywności pracy handlowców oraz sprawdzania, czy wywiązują się z przyjętych założeń i wytycznych!

Wizualizacja danych – route.plus umożliwia opcję tworzenia raportów oraz wizualizacji zebranych danych sprzedażowych na bazie map. Takie raporty mogą służyć m.in. do kontrolowania efektywności sprzedaży.